به گزارش پارس به نقل از مهر، به نقل از" اس ار اف" سوئیس، " وولفگانگ شایبله" ، وزیر اقتصاد آلمان به اتحادیه اروپا هشدار داد و تصریح کرد که این اتحادیه باید در آینده خود را برای دورانی بدون تزریق نقدی از صندوق بین المللی پول آماده کند.

وی همچنین تصریح کرد که قبرس، یونان و دیگر کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا حمایتهایی را از صندوق بین المللی پول دریافت کرده اند و البته این وضعیت نباید در طولانی مدت ادامه پیدا کند.

شایبله همچنین تصریح کرد که عموما در صندوق بین المللی پول یک نارضایتی روزافزون درباره تمرکز بالا روی کمک به اتحادیه اروپا وجود دارد.

از این رو وی از اتحادیه اروپا درخواست کرد که همه تلاش خود را به کار گیرند تا شرایط را به گونه ای تحت کنترل درآورند که دیگر نیازی به کمکهای صندوق بین المللی پول نباشد.