به گزارش پارس ، مهر به نقل از رویترز نوشت، شرایط درگیری های نظامی در سوریه به زیان شورشیان مسلح در حال تغییر است. وزارت خارجه فرانسه با اعلام این مطلب در مورد ادامه تسلیح شبه نظامیان توسط غرب ابراز تردید کرد.

" فیلیپ لالیو" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با اعلام این مطلب گفت تضعیف قوای شورشیان سوریه پس از درگیری های القصیر کار نشاندن آنان بر سر میز مذاکره با حکومت سوریه را با مشکل مواجه کرده است. لالیو افزود: با سقوط القصیر، ما شاهد تغییراتی جدی هستیم. به گفته وی نکته نگران کننده تر برنامه حکومت سوریه برای به دست گیری کنترل کامل حلب است.

گفتنی است فرانسه از جمله کشورهای غربی است که با هدف ساقط کردن نظام سوریه خواستار حمایت های نظامی و لجستیکی از شورشیان مسلح است.