به گزارش پارس ، مهر به نقل از پاکستان تریبون نوشت، دادگاه ضد تروریسم پاکستان درخواست قرار وثیقه ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور سابق را به خاطر دست داشتن در پرونده قتل" نواب اکبر خان بوگتی" رهبر ملی گرای بلوچستان پاکستان در سال ۲۰۰۷ رد کرد.

رئیس جمهور سابق در دادگاه های مختلف از دادگاه عالی پاکستان گرفته تا دادگاه جرائم عادی با پرونده های جدی مواجه است. برخی از پرونده ها علیه مشرف شامل زندانی کردن ۸۰ قاضی ارشد، قتل سردار نواب اکبر خان بوگتی، قتل بی نظیر بوتو و پرونده های صدها فرد گمشده است.

گفتنی است مشرف که در سال ۱۹۹۹ با یک کودتا به قدرت رسید، نخستین فرمانده ارتش پاکستان است که بازداشت و محاکمه می شود.