به گزارش پارس نیوز، 

دفتر رسانه ای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از دیدار سفیران انگلیس، فرانسه و آلمان با وی در بغداد خبر داد.

سفیران سه کشور اروپایی در دیدار با نخست وزیر عراق از حمایت کشورهای متبوع خود از بغداد در برابر تاثیرات تحریم های واشنگتن علیه ایران خبر دادند.

در بیانیه دفتر عبدالمهدی آمده است: در این دیدار تقویت روابط میان عراق و این کشورها و اوضاع سیاسی و حمایت عراق در مرحله آتی و نیز اوضاع منطقه مورد رایزنی قرار گرفت.

سفیران سه کشور اروپایی از رووند سیاسی عراق ابراز خرسندی کردند.

بر اساس این گزارش؛ این سفیران از پابیندی کامل کشورهای متبوع خود در حمایت از عراق در مرحله آتی خبر دادند و اعلام کردند که کشورهایشان به توافق هسته ای با ایران پایبند هستند و از عراق در این زمینه درباره تاثیرات تحریم های واشنگتن علیه ایران حمایت خواهند کرد.

در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است که سفیران انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام کردند که کشورهایشان به عراق به عنوان یک قدرت راهبردی و اقتصادی مهم در منطقه می نگرند.

عبدالمهدی نیز در این دیدار بر اهتمام عراق به روابط با سه کشور مذکور و تقویت آن تاکید کرد و گفت: عراق در مسیر صحیح؛ به ویژه پس از پیروزی بر داعش که کل دنیا را تهدید می کرد، حرکت می کند.