به گزارش پارس نیوز، نیروی دریایی ارتش طراحی و ساخت جدیدترین و متفاوت‌ترینناوشکن ایرانی را شروع کرده است که این پروژه فعلا در مرحله تحقیقاتی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، ناوشکن فوق که پروژه سفینه نان دارد، با تناژ بالا و طول 100 متر، از فناوری مدرن سه بدنه (تریماران) بهره خواهد برد و قابلیت عملیات در شرایط مختلف دریا جهت مقابله با جنگ های نامنظم ساحلی و عکس العمل سریع در هنگام بروز خطر را خواهد داشت.

از جمله ویژگی‌های دیگر این شناور مقاومت هیدرودینامیکی پایین در سرعت های بالا، سیستم رانش شناور متناسب با ابعاد و سرعت متناظر مورد نیاز است.

ناوش سفینه همچنین از عرشه وسیع (تا دوبرابر شناورهای تک بدنه هم تناژ) برخوردار است که می تواند تمامیبالگردهای موجود در نیروی دریایی ارتش ازجمله هواپیمای RH که بزرگترین بالگرد دریایی ایران است را حمل کند.