به گزارش پارس ، باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری شین هوا، در حالی که موضوع جاسوسی سازمان های امنیتی آمریکا از فعالیت های اینترنتی مردم به شدت جنجال آفرین شده است گوگل طی بیانیه ای اعلام کرد نامه ای را در این خصوص به وزارت دادگستری و اف بی آی ارسال کرده است.

دیوید دروموند David Drummond، مسئول قضایی گوگل از این دو نهاد آمریکایی درخواست کرده است به گوگل اجازه بدهند آمار درخواست های سازمان امنیت ملی آمریکا را که مورد قبول گوگل قرار گرفته است همچنین آمار اطلاعاتی که مشمول قانون نظارت بر اطلاعات خارجی شده است منتشر کند.

گوگل در ادامه با تاکید بر این که این شرکت در پانزده سال گذشته برای جلب اعتماد کاربرانش به شدت کوشیده است تاکید کرد اخبار رسانه ها مبنی بر این که گوگل با دسترسی نامحدود دولت آمریکا به اطلاعات کاربرانش موافقت کرده دروغ محض است.

گوگل تاکید کرد درخواست دولت آمریکا مبنی بر افشا نشدن این اقدام و جلوگیری از افشای شمار کاربرانی که شامل حال این طرح هستند سبب چنین شایعه سازی هایی شده است.

گوگل در نامه خود افزود: شفاف سازی به نفع عموم مردم است و به امنیت ملی آسیبی وارد نمی کند.