به گزارش پارس ، عباس مقتدایی در گفت وگو با ایسنا، در مورد اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری چه شاخصه هایی را باید مدنظر قرار دهند، گفت: بررسی روند عملکرد، فعالیت، گفتار اخلاقی کاندیداهای این دوره ریاست جمهوری گویای این واقعیت است که تعدادی از آنها فارغ از رویکردهای دینی و آرمان های انقلاب اسلامی در برخی موارد مطالبی را مطرح می کنند که متاسفانه می توان اینگونه استنباط کرد که عمق مفاهیم دینی و اساس آرمان های اسلامی را در وجود خود به روزآوری نکرده اند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال بیان این نکته که برخی مسائل را صرفا در حیطه های قومی و قبیله ای و نژادی ببینند این موضوع با آرمان امت محوری نظام اسلامی در تضاد است و یا بیان این نکته که موضوع رفاه را فارغ از آرمان های نظام اسلامی در نظر گیرند، این مساله نیز با مفاد مطرح شده از سوی امام (ره) و گفتمان انقلاب اسلامی تفاوت دارد.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: رهبری در ۱۴ خردادماه جاری بر این نکته تاکید کردند که کاندیداها در چندین و چند مورد باید قول هایی دهند که عملی شود و به نظر می رسد این لحن معظم له حاکی از ضرورت پایبندی به گفتمان اصیل و ناب اسلامی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: به نظر می رسد اگر در این دوره حساس از تاریخ انقلاب اسلامی هوشیاری لازم به خرج داده نشود، ممکن است آسیب هایی در کمین انقلاب و خط اصیل امام و رهبری باشد، زیرا قرار نیست جمهوری اسلامی ایران پای خود را در جای پای نظام های غربی بگذارند، بلکه نظام اسلامی ایران قرار بوده و هست که الگویی از نظام اسلامی، ساختارها، مناسبات و رویکردهای شریعت اسلامی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… ارائه کند.

وی ادامه داد: امروز جامعه با پایبندی تام و تمام به اهداف و اصول اولیه انقلاب اسلامی و گام نهادن با دقت و حساسیت باید در مسیری قرار گیرد که امام (ره) و رهبری در طول بیش از سه دهه آن را تبیین، پیگیری و دنبال کرده اند.

مقتدایی خاطرنشان کرد: اگر کاندیداهای حاضر در صحنه و مردم دقت لازم را داشته باشند، در این دوره حساس می توانیم اصول و آرمان های انقلاب اسلامی را با شتاب بیشتری دنبال کنیم.

این نماینده اصولگرا، با تاکید بر اینکه کاندیداها قول هایی دهند که بتوانند به آن عمل کنند، اظهار کرد: در دو سطح این افراد باید تکلیف خود را مشخص کنند. نخست اینکه قول دادن به این معنا که تکلیف خود را برای حال و آینده تبیین کنند و قول اساسی کاندیداها باید آن باشد که مطابق ساختار نظام اسلامی، شخص رییس جمهور شود نه متناسب با ساختارهای خارج از نظام اسلامی.

وی تاکید کرد: بنابراین کاندیداها باید تکلیف خود را با عملکردهای آینده در عرصه های مختلف مشخص کنند. مثلا بدانند که به چه نوع و اندازه ای از رشد و تعالی قانع هستند و یا چه حدی از آن را دنبال می کنند و براساس آن ریل گذاری های مشخص شده قانونی را طی کنند.

وی ادامه داد: کاندیداها نباید و نمی توانند هرگونه سلیقه آنها اراده می کند عمل کنند، بلکه باید در اولین گام در عمق وجود متوجه این نکته باشند که مسوولیت آنها در نظامی است که آن نظام الگوی اسلامی را دنبال می کند.