به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، هفت ماه پس از موافقت دولت کلمبیا و شورشیان فارک برای پایان دادن به درگیری ها، دور دوم مذاکرات دو طرف درباره مشارکت سیاسی در هاوانا آغاز شد.

ایوان مارکوئز، مذاکره کننده ارشد فارک در کنفرانسی خبری گفت: ما تمایل داریم تاکید کنیم این روند صلح در هاوانا تسلیم شدن نیست. آنچه در هاوانا روی می دهد این است که دو طرف که در طول سال های سال در نبرد مسلحانه بوده اند، به این نتیجه رسیده اند که تنها راه نجات از این درگیری ها چیزی نیست جز گفت وگو، آشتی سیاسی، اقتصادی و منافع اجتماعی.

وی با ابراز نگرانی از این که گذشت زمان و سیاست های دولت در مذاکرات به روند رسیدن به توافق ضربه می زند، گفت: ما آگاه هستیم که پیشرفت چنین توافق مهمی را نمی توان با انتخابات و احکام پارلمانی متوقف کرد.

هومبرتو دی لا کالی، مذاکره کننده ارشد دولت کلمبیا نیز در کنفرانس خبری دیگری گفت: گفت وگوهای سیاسی و مشارکت شهروندی دومین موضوع مذاکرات است که در توافق کلی برای پایان دادن به درگیری ها و رسیدن به صلحی با ثبات گنجانده شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم این فرآیند موفقیت آمیز باشد، باید برنامه کاری تعیین شده را دنبال کنیم و به دنبال پیشنهادهایی که ما را از مسیر گمراه می کند، نرویم.