به گزارش پارس ، علیرضا سلیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: کاندیدا ها باید بر اساس اشرافی که به شرایط و روند فعلی کشور دارند، به مردم وعده دهند.

وی افزود: خیلی روشن است که بعضی از افراد برای رای جمع کردن دست به اقداماتی متاسفانه غیرقابل دفاع می زنند که بیش از اندازه سیاه نمایی دیده می شود یعنی حقیقتا مرز میان انتقاد و سیاه نمایی را رعایت نمی کنند.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطر نشان کرد: باید نقاط قوت و ضعف با یکدیگر در نظر گرفته شود و حتی برای نقاط ضعف راهکارهایی ارایه شود اما متاسفانه صرفا سیاه نمایی می بینیم یعنی فقط نادیده گرفتن نقاط قوت و پررنگ کردن نقاط ضعف بدون اینکه راهکاری ارائه شود.

سلیمی با بیان اینکه بعضی از افراد وعده های غیرقابل اجرایی می دهند، اظهار کرد: متاسفانه تاکنون هیچ یک از کاندیدا های ریاست جمهوری تیم خود را معرفی نکرده اند که با چه تیمی می خواهند کار کرده و مسائل کشور را حل کنند. لذا به نظر می رسد باید کاندیدا ها هر چه سریعتر اصلاحاتی در معرفی برنامه ها و فعالیت های خود انجام دهند و به مردم بگویند که با چه تیمی می خواهند کار کنند.

وی با اشاره به اینکه کشور ظرفیت هایی دارد و محدودیت هایی هم در امکانات و اعتبارات کشور وجود دارد، گفت: به نظر می رسد کاندیدا ها باید در یک برنامه زمانبندی شده نقطه خاصی را مدنظر داشته باشند؛ اینکه اعلام شود در فلان مدت این کار انجام می شود به نظرم از قول هایی است که عملیاتی نیست و ای کاش کاندیدا ها تیم خود را برای اجرایی کردن برنامه ها و ارایه راهکارها معرفی کنند.

نماینده مردم محلات در مجلس با بیان اینکه وعده دادن می تواند سه پیوست داشته باشد، گفت: تیم محقق کننده وعده ها، مشخص کردن برنامه ها و زمانبندی می تواند سه پیوستی باشد که اگر کاندیدا ها ارایه می کردند بهتر قابل ارزیابی بودند. لذا امیدواریم وعده هایی دهند که عملیاتی باشد.

سلیمی در ادامه به سومین مناظره کاندیدا در تلویزیون اشاره کرد و گفت: متاسفانه در آخرین مناظره دیده شد که بعضی برای رای جمع کردن حتی مباحثی که اسرار کشور است را نیز رعایت نکردند، درحالی که باید اسرار کشور حفظ شود.