به گزارش پارس به نقل از ایسنا، رضایی که برای انجام نشست خبری در خبرگزاری فارس حضور یافته بود، ضمن رونمایی سه لوح یارانه سبز، یارانه درآمدی و بانک مردم گفت: مساله کسب و کار خانگی را به پشتوانه بانک مردم انجام می دهیم.

وی افزود: یارانه درآمدی ۱۱۰ هزار تومان است که شامل ۴۵ هزار تومانی است که از قبل پرداخت می شد، به اضافه ۶۵ هزار تومان یارانه درآمد تولیدی که ماهانه به افراد پرداخت می شود و یارانه سبز که برای تامین امنیت غذایی و توسعه کشاورزی است.