به گزارش پارس ، به نقل ازکیهان، این تحلیل را ولی نصر مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا ضمن تحلیلی که از سوی شبکه خبری بلومبرگ و پایگاه اطلاع رسانی اوماها منتشر شد، مورد تأکید قرار داد. او می نویسد: ایران در سناریوی نوشته شده برای سوریه با شکست راهبردی مواجه می شد و به خاطر سقوط بشار اسد، با ضعف مواجه می گردید. ایران همچنین در برابر فشارهای بین المللی علیه برنامه هسته ای اش آسیب پذیرتر می شد و در حالی که نفوذ منطقه ای کاهش می یافت، نفوذ و قدرت رقبایش یعنی متحدان آمریکا و قطر، عربستان سعودی و ترکیه بیشتر می شد. اما اکنون این روند برعکس شده و حوادث سوریه به نفع ایران پیش می رود.
وی می افزاید: نیروهای سوریه در جنگ های زمینی پیروز شده اند و جنگ باعث شده ایران برنامه هسته ای خود را با آرامش و دست بازتری دنبال کند و دستاوردهای ایران، متحدان آمریکا و حامیان مخالفان سوریه را تحت فشار قرار داده است. از این گذشته ایران توانسته روابط خود را با روسیه تقویت کند.
نصر می نویسد: ارتش سوریه که با حمایت نیروهای رزمنده حزب الله و تسلیحات ایران و روسیه تقویت شده بود، هفته گذشته توانست خطوط جبهه مخالفان را در شهر مرکزی « قصیر» درهم بشکند و این هفته کل شهر را به تصرف خود درآورد.
سوریه اکنون درگیر جنگی است که نتیجه آن بر نظم منطقه تأثیر فراوانی خواهد داشت.
مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: مهارت حزب الله در سوریه برای عربستان سعودی خسارتی جدی بوده است، زیرا از دشمنان حزب الله در داخل لبنان حمایت می کند. دستاوردهای ارتش سوریه نیز برای عربستان سعودی، قطر و ترکیه ناراحت کننده است که همه آنها با ارسال پول و تجهیزات از مخالفان حمایت کرده اند.
وی تصریح کرد: دولت « باراک اوباما» ، رئیس جمهوری آمریکا، از مداخله نظامی در امور سوریه اجتناب کرده است؛ زیرا می تواند به جنگی همه جانبه منجر شود که به منزله تکرار فاجعه پرهزینه عراق است.
تحلیلگر شبکه بلومبرگ معتقد است: اگر روزی این امید وجود داشت که جنگ داخلی سوریه، ایران را به انزوا بکشاند، این گمانه اکنون رو به افول نهاده است.