پارس به نقل از کیهان: در حالی که طیفی از سازمان مجاهدین (انقلاب) و طیفی از اعضای حزب مشارکت به همراه گروهک شورای هماهنگی سبز خواستار تحریم انتخابات شده بودند، به تازگی طیفی شامل احزاب تروریستی کومله و دموکرات، فدائیان خلق، جمهوری خواهان لائیک و شورای سوسیالیست های چپ نیز بر ضرورت تحریم انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند و به طیف سلطنت طلبان حامی تحریم پیوستند. در بیانیه مشترک صادره از سوی این طیف آمده است: « انتخابات در شرایطی برگزار می شود که بازداشت شدگان اعتراض علیه تقلب در سال ۸۸ هنوز در زندان هستند. سرنوشت این انتخابات نیز پیش از آن که برگزار شود معلوم شده است. انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ گاه آزاد نبوده است. اما تا انتخابات خرداد ۱۳۸۸ حداقل رقابت بین جناح های مختلف رژیم تحمل و کم و بیش آراء مردم شمرده می شد. در انتخابات سال ۸۸ عملا شمردن آراء نیز کنار گذاشته شد. در انتخابات امسال حکومت نیازی به تشریفات انتخابات هم نمی بیند، و با رد صلاحیت بخش عمده کاندیداها و کسانی چون هاشمی رفسنجانی و رحیم مشایی، سرنوشت انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را رقم زده است. »
رضا ربع پهلوی نیز در مصاحبه با رادیو فردا از تحریم انتخابات حمایت کرد و گفت: رای دادن در این انتخابات بی نتیجه است و رژیم از آرای ریخته شده به صندوق ها برای اثبات ادعاهای خود استفاده می کند. به نظر من در چنین شرایطی دادن رای تنها به مفهوم دور انداختن رای بوده و من خود از روز اول مخلص هر نوع شرکت نکردن به مفهوم تحریم انتخابات بوده ام چرا که وقتی آدم نمی تواند در این نظام آزادانه انتخاب خودش را انجام داده و یا کاندیدای خودش را معرفی کند رای دادن معنا ندارد.
رضا پهلوی در ادامه همچنین ضمن غیرآزادانه خواندن انتخابات در ایران در این خصوص نیز گفت: شرایط انتخابات در این نظام حتی به هیچ عنوان به حداقل شرایط نزدیک نمی باشد.
یادآور می شود با وجود اسامی گوناگون و پرتعداد گروهک های ورشکسته ای که دم از تحریم انتخابات می زنند، در عالم واقع مجموع این گروه ها حائز کمترین وزن اجتماعی نیستند و از این جهت نوعاً به عنوان زنگ تفریح هر انتخابات محسوب می شوند.