به گزارش پارس ، مهر به نقل از" حریت" ، مظنون اصلی انفجارهای ریحانلی ترکیه در مناطق جنوبی ترکیه در هاتایا دستگیر شد.

پلیس ترکیه مدعی شده است" ناصر اسکیواک" مظنون شماره یک انفجار ماه قبل ریحانلی را که سبب کشته شدن ۵۲ شهروند ترک شد در روستای" گوچی" در ۳۰۰ متری مرز سوریه دستگیر کرده است.

بر اساس این گزارش این فرد که ساعت ۱۱ شب قصد داشته است وارد خاک سوریه شود توسط نیروهای ترکیه دستگیر شده است.

تا کنون ۱۸ نفر در ارتبازط با انفجار منطقه ریحانلی ترکیه بازداشت شده اند.