به گزارش پارس نیوز، 

علی لاریجانی در جمع خبرنگاران درباره این سفر گفت: همکاری های اقتصادی برای مقابله با تحریم های آمریکا بر ضد کشورها و بحث انرژی، استفاده از فناوری ها در این زمینه و محیط زیست از موضوعات مطرح شده در این مجمع بود.

وی افزود:​ درباره همکاری های اقتصادی پیشنهادهای خوبی از جمله انعقاد پیمان های پولی و بانکی برای مقابله با تحریم های آمریکا ارائه شد.

لاریجانی گفت:​ با توجه به اینکه برخی کشورها با تحریم های آمریکا روبرو هستند برای انعقاد پیمان های پولی میان کشورها بحث های جدی مطرح شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود:​ در این مجمع برای استفاده از ظرفیت کشورهای آسیایی در بحث انرژی استفاده از فناوری ها در این زمینه و موضوع محیط زیست نیز گفتگو شد.

وی گفت: این مجمع ظرفیت زیادی برای انجام کارهای مهم دارد.

لاریجانی افزود:​ با هیئت روسیه و رئیس مجلس ترکیه نیز در حاشیه این مجمع دیدار کردم و در زمینه همکاری های اقتصادی،​ سرمایه گذاری و رفع موانع تجاری گفتگو و توافقنامه های گذشته پیگیری شد.