به گزارش پارس نیوز، 

مهدی محمدی کارشناس مسایل سیاسی در حساب توئیتری خود نوشت.