به گزارش پارس نیوز، 

علیرضا سلیمی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار داشت: محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سئوالات ۱۳ تن از نمایندگان در این جلسه حضور یافت.

وی درباره محورهای اصلی این سئوالات گفت: معیشت معلمان، تعطیلی برخی از مدارس عشایری، رتبه بندی معلمان، جذب نیرو در آموزش و پرورش و عزل و نصب ها در این وزارتخانه از اهم موضوعاتی بود که نمایندگان سئوالاتی از وزیر آموزش و پرورش مطرح کردند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: برخی از نمایندگان از توضیحات بطحایی قانع شدند، برخی از آنان به وزیر آموزش و پرورش جهت حل این موضوعات مهلت دو هفته ای دادند و برخی هم از توضیحات وی قانع نشدند و سئوالات خود را جهت بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه ارائه خواهند کرد.