به گزارش پارس نیوز، 

جمهوری اسلامی ایران سند شکایت از آمریکا را به علت نقض کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی و تلاش برای ایجاد محدودیت‌های منجر به تهدید ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی در شورای سازمان بین المللی دریانوردی ارائه کرد.

هیئت اعزامی ایران که ریاست آن را "محمد راستاد" معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر عهده دارد با استناد به مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی تاکید کرد: تلاش‌های آمریکا در ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های کشتی‌های بازرگانی ایران، نقض آشکار کنوانسیون‌های ناظر بر فعالیت‌های دریانوردی است.

سند اعتراضی جمهوری اسلامی ایران که هر گونه محدودیت برای فعالیت ناوگان کشتیرانی تجاری را محکوم می‌کند، همزمان با صد و بیست و یکمین نشست اعضای شورای سازمان بین المللی دریانوردی در این شورا و به دبیر خانه این سازمان ارائه شده است.

هیئت جمهوری اسلامی ایران درج مفاد این سند و محکوم کردن هر گونه اقدام تبعیض آمیز و تهدید کننده ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی را در بیانیه پایانی نشست اعضای شورای سازمان بین المللی دریانوردی خواستار شده است.

کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی اعمال هر گونه تبعیض ضد فعالیت‌های حمل و نقل دریایی بازرگانی را مردود دانسته و از ۱۷۱ کشور عضو این سازمان بین المللی خواسته است در عمل به آن کوشا باشند.

جمهوری اسلامی ایران با یاد آوری مسئولیت‌های سازمان بین المللی دریانوردی در جلوگیری از اقدامات تبعیض آمیز و محدود کننده حمل و نقل بازرگانی دریایی، پایبندی کشور‌های جهان را به کنوانسیون‌های بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی خواستار شد و از دبیرکل و اعضای سازمان بین المللی دریا نوردی خواست با نقض کنندگان کنوانسیون‌های این سازمان و محدود کنندگان فعالیت‌های حمل و نقل دریایی بازرگانی واکنش نشان دهد.

هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست همچنین از شورای سازمان بین المللی دریانوردی خواست از حق اعضای پایبند به تعهدات بین‌المللی دریانوردی برای فعالیت‌های حمل و نقل دریایی بازرگانی دفاع کند تا بر اساس مفاد کنوانسیون این سازمان بدور از ملاحظات سیاسی و محدودیت‌های ناشی از آن به فعالیت‌های خود در چارچوب ضوابط و رها از محدودیت‌های غیر قانونی بتواند با سهولت ادامه دهد.

سازمان بین المللی دریانوردی عالی‌ترین مرجع دریایی جهان و از جمله نهاد‌های وابسته به سازمان ملل متحد است.

یکصد و بیست و یکمین نشست شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی‌ای ام او (International Maritime Organization) از روز دوشنبه به مدت چهار روز با حضور هیئت‌های نمایندگی کشور‌های عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران در مقر این سازمان در لندن گشایش یافت.

محکوم کردن تحریم‌های آمریکا ضد کشتیرانی ایران از جمله اهداف سفر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل بیان شده است.

نماینده رژیم آمریکا در امور ایران، در هفته‌های اخیر، بار‌ها از کشور‌های جهان خواسته است اجازه ندهند کشتی‌های ایرانی در بنادرشان پهلو بگیرند.

برایان هوک گفته است: ما اجازه نمی‌دهیم که کشتی‌های ایرانی بیمه شوند و در صورتی که کشتی‌های ایرانی سبب حوادث دریایی شوند، کشور‌ها نخواهند توانست خسارت‌های خود را از شرکت‌های بیمه دریافت کنند.

پیش از این سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن که نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی دریانوردی است، با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی، با محکوم کردن این اقدام آمریکا، آن را نقض معاهدات بین المللی دریانوردی به ویژه پیرامون ایمنی دریا خوانده و بررسی موضوع درنشست شورای سازمان بین المللی دریانوردی را خواستار شده بود.

در نشست شورای آی ام او همچنین انتظار می‌رود که ۴۰ عضو این شورا با مروری بر عملکرد و فعالیت‌های این سازمان، راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی آینده را بررسی کنند.

اعضای شورای " آی ام او " را همه اعضای این سازمان، به مدت دو سال بر می‌گزینند.