به گزارش پارس نیوز، 

محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در مصاحبه با گاردین اعلام کرد: اقدامات محدودکننده علیه ایران عزم ما را برای مقاومت مستحکم تر می کند.

وزیر خارجه ایران پس از دیدار با جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در تهران به روزنامه گاردین گفت: ما به فشار و مقاومت در برابر آن عادت داریم. تحریم‌ ها همیشه آسیب‌ می زنند؛ آن ها به مردم عادی آسیب می‌ زنند اما به ندرت می‌ توانند سیاست‌ ها را تغییر دهند. تحریم، افراد را پشت میز مذاکره بازنمی‌ گرداند؛ بلکه اراده برای مقاومت را تقویت می‌ کند.

محمدجواد ظریف تصریح کرد: قطعاً در برابر تحریم ها هم دوام می آوریم و هم پیشرفت خواهیم کرد. ما تلاش کرده‌ ایم تا تأثیر تحریم‌ ها بر مردم را به حداقل برسانیم؛ اما مردم عادی رنج خواهند کشید، اقتصاد رنج خواهد شد.