به گزارش پارس نیوز، 

سفارت انگلیس در تهران امروز دوشنبه درپیامی توئیتری اهداف سفر «جرمی هانت» و دیدار با همتای ایرانی وی را تشریح کرد.

سفارت انگلیس در تهران در این خصوص نوشت: «جرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیس اولین ملاقات خود را با ظریف وزیر خارجه ایران در آغاز سفر خود به ایران امروز داشت.

توئیت مذکور در ادامه می افزاید: مذاکرات در طول این سفر پیرامون توافق هسته ای، منطقه و نگرانی های مربوط به پرونده های انگلیسی های دو تابعیتی بوده است.