به گزارش پارس نیوز، 

حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب امروز (پنج شنبه) در نخستین کنگره سراسری جامعه اسلامی مدیران اظهار داشت: جمهوری اسلامی در اوج اقتدار و ابرقدرتی است و علی رغم آنکه همه قدرت ها یک طرف و در مقابل ایران هستند اما اراده جمهوری اسلامی بر اراده همه آن ها پیروز می شود.

وی ادامه داد: بالغ بر ٨٠ کشور در سوریه جمع شدند تا هسته مقاومت را از بین ببرند اما سرانجام اراده جمهوری اسلامی بر دشمنان اسلام پیروز شد.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب با انتقاد از مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه، تصریح کرد: چرا ما در یک عرصه در اوج قدرت و اقتدار و در عرصه اقتصادی و فرهنگی دارای گرفتاری هایی هستیم؟

حجت الاسلام رحیمیان تاکید کرد: در عرصه ای که بیانات ولایت را شنیده ایم و پیرو ایشان بوده ایم، پیروزی از آنِ ماست و در هر عرصه ای که سخن ولایت شنیده نشد، عرصه بیچارگی ماست و تجربه تاریخی مؤید این مسئله مهم است.

وی با بیان اینکه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، ذوبِ در قرآن و ملتزم عملی به آموزش های آن بوده و هستند، اظهار داشت: مدیر جامعه اسلامی نمی تواند با قرآن ارتباط نداشته باشد و بر این اساس ما باید از رهبر انقلاب تبعیت کامل داشته باشیم تا از مشکلات عبور کنیم.

رئیس شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب با انتقاد از کسانی که گسسته از قرآن و آموزه های اسلامی هستند، گفت: شیفتگان دنیای غرب که به دنبال مذاکره و راضی کردن آمریکا و غرب هستند، از ما نیستند و غیر خودی اند.

حجت الاسلام رحیمیان افزود: حاکمان غرب حتی در مسیحی بودن خود هم دروغ می گویند و از آموزه های دین خود هم تبعیت نمی کنند و با این شرایط قابل اعتماد نیستند.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم جمهوری اسلامی در ایران باقی بماند، مستلزم این است که ما مسئولان در درجه اول اسلام را بشناسیم و به آن پایبند باشیم چرا که محصول رشادت شهدا از ابتدای اسلام تاکنون است و پشت پا زدن به جمهوری اسلامی، پشت پا زدن به اسلام و رشادت های ائمه و همه شهدای اسلام است.