به گزارش پارس نیوز، 

«برهان شیخ رئوف» یکی از فعالین سیاسی در کردستان عراق در مقاله ای در این خصوص نوشت: اگرچه دور دیگری از تحریمها کلید خورده است و هشت کشور از این تحریمها معاف شده اند اما علیرغم اجرای آن بعید است این تحریمها نتایج زوده بازدهی برای آمریکا داشته باشند.

وی افزود: نکته کلیدی در خصوص تحریمها این است که ایران در بحث تحریمها بسان 39 سال گذشته به توانمندیهای خود متکی است.

این فعال سیاسی در ادامه نوشت: ایران و آمریکا در یک دوره سخت مبارزه ایدئولوژیک قرار دارند دو طرف برایشان زمان بسیار مهم است بخصوص که دو سال دیگر دوره ریاست ترامپ به اتمام می رسد.

به نوشته برهان شیخ رئوف در مقابل آمریکاییها از عراق و کره شمالی درس گرفته اند بخاطر همین ما شاهد مبارزه سخت دو طرف در ماههای آینده خواهیم بود.

«فرید اسه سرد» عضو کمیته رهبری اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در ارتباط با ادامه مبادلات اقتصادی بین عراق و ایران به خبرنگار ایرنا در اربیل گفت: عراق قراردادهای بلندمدت در حوزه نفت و انرژی با ایران دارد و بدون شک این روابط ادامه خواهد یافت.

وی افزود: ایران امروز بخش زیادی از نیازهای انرژی عراق را تامین می کند، از این رو عراق نمی تواند خود را گرفتار بحرانهای اجتماعی کند و این موضوع به اطلاع آمریکاییها هم رسانده شده است.

در خصوص مدت زمان تعیین شده از سوی آمریکاییها برای عراق نیز نامبرده اظهار داشت: عراق بر مواضع خود اصرار دارد و در این خصوص هم رایزنی هایش با آمریکا ادامه دارد.

فرید اسه سرد تاکید کرد عراق به عنوان یکی از همسایه های عراق این امکان را دست کم در کوتاه مدت ندارد تا از همسایه استراتژیکش دست بردارد.