به گزارش پارس نیوز، 

رئیس جمهوری عراق در صدر هیاتی قرار است اوایل هفته آینده به تهران سفر کند.

برهم صالح در سفر به تهران علاوه بر دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی با برخی مقامات بلند پایه کشورمان نیز دیدار خواهد کرد.

برخی وزیران و اعضای دولت جدید عراق از جمله وزیر خارجه این کشور، برهم صالح را در سفر به تهران همراهی می کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ده روز قبل و در جریان سفر به عراق در ایام اربعین از برهم صالح برای سفر به تهران دعوت کرده بود.