به گزارش پارس- سروری در گفت‌وگو با رسالت گفت: دلیل ناکارآمدی شورای شهر پنجم ساختار سیاسی آن است.وی، در مورد واکنش اصلاح طلبان به احتمال پذیرش‌مسئولیت بنیاد مستضعفان توسط قالیباف گفت: اگر اصلاح طلبان غیر از این رفتار 
می کردند جای تعجب داشت، آن ها زخم خورده  ناکارآمدی هستند. آن ها به شدت نگران این هستند که اگر کارنامه کارآمد آقای قالیباف در شهرداری تهران، جای دیگر تکرار شود ناکارآمدی آن ها بیشتر به چشم بیاید.پرویز سروری، دبیر کل جمعت رهپویان انقلاب و عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران در مورد واکنش اصلاح طلبان به احتمال پذیرش مسئولیت بنیاد مستضعفان توسط قالیباف در گفت و گو با رسالت گفت: رفتارهای این جریان طبیعی است و غیر از این نباید توقع داشته باشیم، اکنون جریان اصلاح طلب احساس می کند که اگر کارنامه کارآمد آقای قالیباف در شهرداری تهران جای دیگر تکرار شود به طور یقین ناکارآمدی اصلاح طلبان که امروز در شهرداری، دولت و وضعیت اقتصاد کشور مشهود است بیشتر به چشم خواهد آمد.

وی افزود: کشور محکوم به تحمل اشتباهات آن ها است و این به دلیل ناتوانی جریان اصلاح طلب است، آن ها باید جوابگو باشند که چرا ارزش پول کشور این مقدار تحقیر شده، چرا وقتی مردم ما به کشورهای مختلف می روند باید احساس حقارت کنند.

نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که اصلاح طلبان نگران حضور قالیباف هستند، ادامه داد: این رفتارها نشان می دهد که اصلاح طلبان همگی نگرانند شخصی قوام مند، با مدیریت جهادی و رویکرد های انقلابی بخواهد سرکار بیاید، به ویژه در عرصه ای که می تواند توانمندی های خودش را به طور کامل بروز دهد.

سروری با اشاره به این که جریان اصلاحات زخم خورده  ناکارآمدی هستند ، تاکید کرد: هنوز اطلاعی ندارم که آقای قالیباف واقعا قرار است به بنیاد مستضعفان برود یا خیر؛ اما برداشت من این است که اگر اصلاح طلبان غیر از این رفتار می کردند باید تعجب می کردیم، آن ها زخم خورده ناکارآمدی هستند.


دبیر کل جمعت رهپویان انقلاب با بیان این که امروز مردم نسبت به عملکرد آن ها در تهران به شدت ناراضی هستند گفت: امروز مردم نسبت به عملکرد آن ها در تهران به شدت ناراضی هستند و هر روز که می گذرد، با همه تحریم هایی که علیه مدیریت جهادی و انقلابی تیم گذشته انجام داده اند، مردم ناکارآمدی را بیشتر احساس خواهند کرد و بیشتر متوجه می شوند که فعالیت های تیم قبلی شهرداری و شورا چقدر در جهت رفاه و خدمات برای آن ها موثر بوده است.


پرویز سروری با اشاره به این که دلیل اصلی حساسیت های جریان اصلاح طلب بیشتر به خودش برمی گردد، ابراز کرد: آن ها بیشتر نگران این هستند که هرمقدار ناکارآمدی در عرصه های مختلف بیشتر شود مردم نسبت به رفتار و عملکرد آن ها منزجرتر خواهند شد و با گذشت زمان بصیرت و شناخت بیشتری از ناتوانی ها و ناکارآمدی های آن ها پیدا می کنند.


عضو پیشین شورای شهر تهران دلیل ناکارآمدی شورای پنجم را ساختار سیاسی دانست و افزود: دلیل این همه وقفه در خدمت و ناکارآمدی و انتخاب های نادرست این است که ساختار شکل گرفتن شورای شهر پنجم، یک ساختار کاملا سیاسی است که براساس سهمیه بندی احزاب شکل گرفته است.

وی با بیان این که اعضای شورای شهر به طور مستقل تصمیم نمی گیرند و به منافع شهر فکر نمی کنند، ادامه داد: نکته اصلی این است که اعضای شورای شهر به صورت مستقل تصمیم نمی گیرند تا امیدوار باشیم که آن ها مشکلات شهر را می بینند و مبتنی بر اولویت های شهر تصمیم می گیرند.


سروری با تاکید بر این که کنش های سیاسی مانع از رفتار کارشناسی در شهرداری تهران می شود، گفت: به نظرم این احزاب و گروه ها هستند که در تلاشند سهم بیشتری از قدرت را در شهرداری تصاحب کنند، به همین دلیل کنش های سیاسی مانع از رفتار کارشناسی در شهرداری تهران می شود.


نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی اشتباه های مکرر شورای شهر را نتیجه سیاسی کاری دانست و خاطرنشان کرد: نتیجه آن انتخاب های غلطی است که یکی پس از دیگری به وقوع می پیوندد، با این وجود به نظرم در بین نیروهای اصلاح طلب هم می شود افرادی را پیدا کرد که توانمندی بالاتری نسبت به این افرادی که در شهرداری قرار می گیرند داشته باشند. 


پرویز سروری با بیان این که افراد به جای آن که به خدمت فکر کنند به سهم خودشان در قدرت فکر می کنند، افزود: مشخص است احزاب بیش از آن که به خدمت به شهر فکر کنند به سهم خودشان در قدرت فکر می کنند و تلاش می کنند خواسته خودشان را اجرایی کنند.

وی با اشاره به این که اصلاح طلبان به تنگ نظری دچار شده اند، تاکید کرد: این نگاه تنگ نظرانه ای است که اصلاح طلبان به آن دچار شده اند؛ در حال حاضر اصلاح طلبان در تلاشند تا گزینه ای که بین همه بهتر است، نه مناسب و مطلوب را انتخاب کنند،در حال حاضر بین همه گزینه ها بدیهی است که آقای هاشمی گزینه مطلوبی برای شهردار شدن است.


سروری درمورد دلیل انتخاب هاشمی برای شهرداری تهران و این که اعضای شورای شهر با وجود دانستن این موضوع چرا آقای هاشمی را انتخاب نمی کنند، ادامه داد: چرا که در گذشته در شهرداری کار کرده، نیروی اجرایی است و با موضوعات اجرایی آشناتر است، حال سوال اینجاست که چرا آقای هاشمی را انتخاب نمی کنند؟ به این دلیل که نگران هستند که اگر هاشمی بر صندلی شهرداری بنشیند چمران بر صندلی شورا خواهد نشست. 


وی در پایان با بیان این که انحصار طلبی و نگاه تنگ نظرانه باعث شده آن ها نتوانند حضور چمران را از بین 21 نفرشان تحمل کنند، همین سیاسی کاری ها باعث شده برای جلب نظر حزبشان که آن ها را به شورا رسانده منافع شهر را در نظر نگیرند، گفت:  این افراد تحمل این را ندارند که یک نفر از 21 نفر اعضا از غیر خودشان باشد، این انحصار طلبی و نگاه تنگ نظرانه باعث شده منافع شهر را به منافع حزبی خودشان بفروشند و نتیجه این می شود که به جای این که به خدمت فکر کنند به جلب نظر حزبشان بیندیشند که آن ها را به صندلی های شورای شهر رسانده.