به گزارش پارس نیوز، 

محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به معرفی چهار وزیر پیشنهادی کار، اقتصاد، راه و صنعت برای کسب رأی اعتماد به مجلس گفت: من معتقدم که هر چهار وزیر پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس خواهند شد.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرهای نمایندگان در خصوص عدم رأی اعتماد به محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی کار افزود: شریعتمداری وضعیت بهتری در بین نمایندگان نسبت به روزهای گذشته دارد و تعدادی از نمایندگان بنا را براین گذاشتند تا به شریعتمداری رأی اعتماد دهند.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگرچه هر چهار وزیر رأی اعتماد از مجلس خواهند گرفت اما من بعید می‌دانم که هیچ یک‌  از این وزرا بتوانند بالای ۲۰۰ رأی از مجلس بگیرند و رأی بالای آنچنانی از مجلس کسب نخواهند کرد.

امیرحسنخانی خاطرنشان کرد: در میان وزرای پیشنهاد رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیشترین رأی اعتماد را از نمایندگان کسب خواهد کرد چرا که پیش از این هم نماینده بوده و خواهد توانست رأی خوبی را کسب کند و به سه وزیر پیشنهادی دیگر هم رأی خواهند داد.

وی در پایان گفت: به نظر من وزرای پیشنهادی بین ۱۴۵ تا ۲۰۰ رأی مثبت از مجلس خواهند گرفت و بالای ۲۰۰ رأی مثبت از مجلس نخواهند داشت.