به گزارش پارس نیوز، 

کاندیدای جدید این وزارتخانه آقای محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت،معدن و تجارت است که به خاطر کارنامه نه چندان موفق خود مجبور به استعفا شد.

جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در حرکتی عجیب و تبلیغاتی اقدام به حمایت و جانبداری از محمد شریعتمداری کرده و در محافل مختلف عملکرد او را مثبت و بسیار موفق ارزیابی کرده و از خانواده بزرگ تامین اجتماعی مانند تشکل های کارگری،کارفرمایی،بازنشستگی و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه خواسته است تا از ایشان حمایت جدی کنند .

این اقدامات تبلیغاتی در ساختار سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری و لابی های بیرونی آن در حالی انجام می شود که در چند ماه اخیر به دلیل اوضاع نامناسب تولید و تجارت،بار ها موضوع عدم کفایت محمد شریعتمداری سوژه محافل مختلف سیاسی و رسانه ای کشور بود تا جاییکه این فشار ها منجر به استعفای شریعتمداری از مسند وزارت صمت شد.

حال با مطرح شدن مجدد نام شریعتمداری در راس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این سئوال در اذهان عمومی ایجاد شده که چرا فردی که در مدیریت قبلی ناموفق و ناکارآمد بوده چگونه برای هدایت سکان وزارتخانه کلیدی و پرحاشیه تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می شود؟

به نظر می رسد موضوع مهم و اساسی دیگر در تشکیل اینگونه کمپین های تبلیغاتی برای کسب رای اعتماد؛منافع پیدا و پنهان در ساختار این وزارتخانه و شرکت های معظم اقتصادی زیر مجموعه آن است که باعث می شود برخی از مدیران به طور آشکار چشم خود را به واقعیات و ناکارآمدی مدیران ببندند!