به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره اظهارات اخیر علی مطهری نوشت: