به گزارش پارس نیوز، 

ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما و تلویزیون در توییتی به تصویب FATF واکنش نشانداده و اون رو باعث رسوایی تصویب کنندگانش  دانسته۲۰۱۸۱۰۲۲_۱۶۳۱۱۶