به گزارش پارس نیوز، 

جلسه روسای سازمان‌ها و شاخه جوانان احزاب اصلاح‌طلب به میزبانی حزب اتحاد ملت ، با حضور بیش از ده حزب اصلاح طلب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات  برگزار شد.

در این جلسه آیین نامه داخلی و سازماندهی جلسات به صورت ریاست دوره ای به تصویب نهایی رسید.

این جلسات هر دوهفته یکبار از سال 1381  شروع شده و دو هفته یک بار ادامه پیدا کرده و قرار است تا سایر احزاب اصلاح‌طلب به این جمع نیز اضافه شوند.

از برنامه های آتی این جمع، دیدار با سایر دبیران کل و رییس دولت اصلاحات جهت ارائه گزارش اعلام شده است.