به گزارش پارس نیوز، 

 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ با حکم رحمانی فضلی رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، سید رمضان شجاعی کیاسری به عنوان دبیر ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب شد.

در حکم رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور خطاب به شجاعی کیاسری رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، آمده است: برنامه ریزی و پیگیری برای تشکیل دبیرخانه کارآمد، برگزاری منظم و مستمر جلسات ستاد و تنظیم دستور کار آن، پیگیری اجرای دقیق مصوبات و تهیه گزارش های نوبه ای از میزان پیشرفت و تأثیرات آنها و تهیه و ارسال دعوت نامه برای اعضاء از اهم وظایفی است که انتظار دارد در جهت اجرای دقیق آن اهتمام نمایید.

گفتنی است؛ رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی در احکام جداگانه ای، جمال شفیعی رئیس مرکز بررسی های استراتژیک امنیت ملی را به عنوان رئیس کارگروه مقابله با عملیات روانی ستاد، محمد سلطانی فر معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان رئیس کارگروه تولید و تحلیل محتوای رسانه ای ستاد، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد نوریان معاون اجتماعی ناجا را به عنوان رئیس کارگروه رصد و پایش ستاد، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور حقوقی و مجلس را به عنوان رئیس کارگروه حقوقی قضائی ستاد و همچنین بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور را به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی ستاد منصوب کرد.