به گزارش پارس نیوز، 

دستور جلسات هفته آینده (شنبه 28 مهر الی چهارشنبه 2 آبان ماه 97) کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

بر این اساس از وزارتخانه‌های نیرو،‌ امور خارجه، کشور،‌ اطلاعات، نفت،‌ اقتصاد و دارایی،‌ دادگستری، علوم، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان، صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی،‌کار و ارشاد و همچنین معاون اول جهانگیری و رئیس بانک مرکزی برای پاسخگویی  به سوالات نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی می‌روند.