به گزارش پارس نیوز، 
مدیران امور کنسولی وزارتخانه‌های امور خارجه ایران و روسیه به توافق‌هایی در زمینه حذف کامل روادید دست یافتند.