به گزارش پارس نیوز، 

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز چهارشنبه 25 مهرماه در پستی توئیتری با انتقاد از تداوم اعتیاد آمریکا به تحریم نوشت: " اعتیاد آمریکا به تحریم از کنترل خارج شده است. یک بانک خصوصی ایرانی که نقش عمده ای در واردات غذا و دارو داشته به دلیل ادعای ارتباط آن هم با ۸ واسطه با یک هدف غیرقانونی دیگر تحریم شده است. در مقایسه، تمام انسان‌های روی زمین با ۶ واسطه با یکدیگر ارتباط دارند! خودتان حساب کنید! "

اعتیاد آمریکا به تحریم از کنترل خارج شده است