به گزارش پارس نیوز، 

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر امیدواری خود درباره آینده ایران را باز بیان کرد.

محسن رضایی