به گزارش پارس نیوز، 

دومین کمیسیون مشترک همکاری های دفاعی میان ایران و آفریقای جنوبی به ریاست امیر سرتیپ «محمد احدی» معاون امور بین الملل وزارت دفاع کشورمان و« سام گلوبه» دبیر دائمی وزارت دفاع آفریقای جنوبی از 17 الی 19 مهرماه جاری در پرتوریا پایتخت این کشور برگزار شد. 

در این کمیسیون، راه های گسترش همکاری درحوزه های دفاعی به ویژه در زمینه خدمات رسانی به نیروهای مسلح و خانواده های آن ها، همکاری در حوزه های پزشکی نظامی، همکاری های علمی، فنی و فناوری و همچنین تبادل اطلاعات و تجارب و همکاری های تحقیقاتی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف در خصوص تقویت این همکاری ها به توافق رسیدند.

دو طرف در این کمیسیون مشترک، همچنین راه های اجرایی کردن توافقات پیشین را مورد بررسی قرار داده و در نهایت سند مربوط به مذاکرات دومین کمیسیون مشترک همکاری های دفاعی میان دو طرف به امضا رسید.