به گزارش پارس نیوز، 

درباره معرفی 4 گزینه مطرح شده برای وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، کار و راه و شهرسازی از سوی دولت به مجلس، گفت: فرهاد دژپسند، علی اکبر حاجی محمدی، محمد شریعتمداری و رحمانی از جمله گزینه‌های مطرح دولت برای تصدی در این 4 وزارت خانه بودند، اما دولت بازخورد مثبتی از مجلس دریافت نکرد.

وی افزود: به همین دلیل احتمال تغییر گزینه های پیشنهادی دولت به مجلس وجود دارد، طبق ارزیابی هایی که بین نمایندگان مجلس صورت گرفته است، 4 گزینه مطرح برای وزراتخانه ها شاید به سختی می‌توانستند از نمایندگان رای اعتماد بگیرند.