علی اعطا سخنگوی شورای شهر با انتشار توئیتی از برگزاری جلسه مشترک مجلس و شورای اسلامی برای حل مشکل بازنشستگی افشانی شهردار تهران خبر داد.

اعطا نوشت: به دعوت شورا، جلسه مشترک مجمع نمایندگان تهران در مجلس، استاندار، شهردار و اعضاى شورا برگزار خواهد شد تا در رابطه با دو موضوع پرچالش براى مدیریت شهرى، یعنى لایحه مالیات بر ارزش افزوده (مطرح در کمیسیون اقتصادى) و قانون منع به کار گیرى بازنشستگان گفتگو شود.

جلسه مشترک مجلس و شورای اسلامی برای حل مشکل بازنشستگی افشانی