به گزارش پارس-جعفر قادری اقتصاد دان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار پارس نیوز با بیان اینکه وضعیت اقتصادی امروز به دلیل آن است که دولت خود را عقل کل می داند گفت: اصلی ترین دلیلی که امروز وضعیت اقتصادی کشور به مرحله بحرانی رسیده و منجر به گرانی، تورم و کاهش تولید شده به دلیل آن است که دولت خود را عقل کل می داند و از نظر اساتید و متخصصین حتی همفکردولت چه برسد به منتقدین استفاده ای به عمل نمی آورد.

وی با بیان اینکه دولت بنایی بر استفاده از ظرفیت های کارشناسان اقتصادی و مدیران انقلابی ندارد اظهار داشت: بی شک دولت در سال های گذشته نشان داده دائما به تصمیمات خود بسنده می کند و حتی توجهی بر کارشناسان همسو یا غیر همسو ندارند که دائما بر کارشناسی بودن تصمیمات دولت تردید  و تشکیک می کنند. اینگونه نیست که انتقادات تنها از سوی منتقدین دولت باشد، بلکه این نشاندهنده ان است که دولت بنایی براستفاده از ظرفیت های کارشناسی طیف همفکر و منتقد را ندارد.

این اقتصاد دان خاطر نشان شد: با آنکه کارشناسان بارها به دولت تذکر داده اند که شرایط اقتصادی کشور در مرحله ای نیست که بتوان آزمون و خطا داشت اما دولت توجهی به رویکردهای کارشناسی و پخته اقتصاددانان و مدیران جهادی وانقلابی ندارد.  متاسفانه عدم توجه دولت به نسخه ها و بسته های پیشنهادی اقتصاد دانان و مدیران جهادی و انقلابی منجر به افزایش سردرگمی دولت شده و  مشکلات جدی را بر کشور تحمیل کرده است.

جعفر قادری با اشاره به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی عنوان نمود: عدم توجه دولت به رویکردهای کارشناسی و بسته های اقتصادی منجر به در هم ریختگی بازار و بلاتکلیفی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی شده است. نتیجه این تصمیمات مبهم وبعضا غیر کارشناسی دولت منجر به ایجاد مشکلات زیادی شده است از این رو انتظار می رود از ظرفیت همه متخصصین استفاده کند و تصممات پخته وکارشناسی را به صورت جدی دنبال کند.

وی در ادامه با تاکید براینکه دولت به خود بیش از حد لازم اعتماد دارد خاطر نشان شد: شاید تعبیر لج بازی برای عدم توجه به ظرفیت های کارشناسی مدیران انقلابی و کارشناسان اقتصادی کمی تند باشد اما بهتر است بگوییم دولت بیش از حد به  خود اعتماد و اطمینان دارد. با همه خطاها وایراداتی که متوجه دولت است دولت بیش از حد خود را باور دارد, مسلما اگر غیر ازاین مورد بود دولت از اعلام آمادگی طیف های همفکر ومنتقد به صورت جد استفاده به عمل می آورد و سعی می کرد کارها را پخته و بر مبنای کارشناسی ادامه دهد.

 این  کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تداوم وضعیت کشور در حوزه اقتصادی نگران کننده است گفت: اگر دولت همچنان با همین چشم انداز ورویکرد به مسیر تصمیم گیری وعدم استفاده از ظرفیتهای نخبگان اقتصادی و مدیران انقلابی ادامه دهد نمی توان به آینده اقتصاد امیدوار بود چرا که وضعیت فعلی اقتصادی قابل قبول نیست و کسی از وضعیت فعلی رضایت ندارد. تداوم وضعیت موجود منجر به سوق دادن سرمایه ها به سمت دلالی واز بین رفتن تولید خواهد شد.

جعفر قادری در پایان با نهیب بر دولت در جلوگیری از تداوم وضعیت بحرانی اقتصادی عنوان نمود: طبعا تورم و رکود بدترین حالتی است که در اقتصاد رخ می دهد، این وضعیت باید پایان یابد و دولت اقتصاد را از وضعیت تورمی خارج کند، درغیر این صورت کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد بود که خارج کردن آن بسیار سخت خواهد بود.