به گزارش پارس نیوز، 

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی دوشنبه در جمع روسای کانون های بسیج اساتید کشور در دانشگاه امیرکبیر افزود: FAFT حقیقتا موضوع تلخی بود که دیروز در مجلس اتفاق افتاد ، در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس ضعیف عمل کرد و چون رئیس مرکز را رییس مجلس می گذارد آنها هم هر خوراکی را که لاریجانی می خواهد آماده می کنند .

وی با بیان اینکه ما به طور جد به دنبال این هستیم که رئیس مرکز پژوهش ها در صحن علنی انتخاب شود، گفت: انتظار داشتیم مرکز پژوهش ها نمایندگان را توجیه کند و اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان قرار می داد که این اتفاق نیفتاد .

زاهدی سپس گفت: آقای لاریجانی دیروز خامی کرد، ما درخواست دعوت از افراد صاحب نظر را داشتیم ، موافقان ما را دعوت کنند تا اینها با هم بحث کنند و نمایندگان به یک جمع بندی برسند من حتی چهار نفر را هم نام بردم و گفتم این افراد را می شناسم .

وی در ادامه توضیح داد : روز شنبه به همه نمایندگان لیست امید و مستقلین زنگ زدند و از آنها خواستند هر طور شده یکشنبه در مجلس باشند ، ما نماینده ای داشتیم که عمل چشم کرده بود ، استراحت مطلق بود، وادارش کردند تا در جلسه حضور یابد .

زاهدی می گوید : روز یکشنبه صبح جلسه غیرعلنی تشکیل دادند و از برخی منتقدین هم دعوت شده بود .

این نماینده مجلس با بیان اینکه حضور 271 نماینده در مجلس بسیار بی سابقه بود ، افزود: حتی در جلسه وزرا هم این تعداد نماینده حاضر نبودند . چون احتمال می دادند دوستان ولایت مجلس را از اکثریت بیندازند ، برای همین برنامه ریزی کرده بوده اند هر طور شده اف ای تی اف تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه لاریجانی قبل از رای گیری اعلام کرد دولت و مجلس موافق رای گیری است، نمایندگان اعلام رای بفرمایند افزود: این چه حرفی است که رئیس مجلس بیان کرد تا زمانی که مجلس رای نداده ، از کجا معلوم که مجلس موافق است ، لاریجانی باید در مورد تصویب پاسخگو باشد .

** روند تشکیل اندیشکده های بسیج اساتید ادامه دارد

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست به موضوع ادامه روند شکل گیری اندیشکده بسیج اساتید پرداخت و افزود: باید برای کمک به سیاست گذاران هیات های اندیشه ورز داشته باشیم .

«در دانشگاه علم و صنعت تلاش هایی برای تربیت اندیشه ورزان شروع شده است که خوب است بسیج اساتید هم از این موضوع اطلاع پیدا کند .»

این نماینده مجلس افزود : به دلیل نبود حزب در کشور، در تربیت کادر برای نظام هم مشکل داریم ، دولت بعدی نیرو می خواهد ، با این وضعیت نمی توانیم نیروی قوی معرفی کنیم .

زاهدی گفت : بسیج اساتید برای کادر سازی نقش اصلی را برعهده دارد و حداقل این است که برای حوزه تخصصی خود یعنی وزارت آموزش عالی ، بهداشت و دانشگاه ها نیرو تربیت کند .