به گزارش پارس نیوز، 

جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به صورت غیر علنی با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و حجتی وزیر کشاورزی برگزار خواهد شد.

در جلسه غیر علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بسته های اقتصادی دولت برای نمایندگان تشریح خواهد شد.