به گزارش پارس نیوز، 

قاسم میرزایی نکو درباره جلسه عصر امروز کمیسیون شوراهاو امور داخلی کشور، اظهار داشت: ادامه بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: سه ماده از این طرح مراعا ماند که قرار بود کدخدایی در این جلسه حضور یابد و به دلیل عدم حضور وی، درباره این سه ماده که مربوط به انتخابات استانی بود به جمع بندی نرسیدیم و به جلسات بعدی موکول شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: همچنین یکی از نمایندگان در این جلسه پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان زن را مطرح کرد که به دلیل مشکل قانون اساسی، این پیشنهاد رد شد.