به گزارش پارس ، وحید احمدی شهرکی در گفت وگو با  فارس درباره تأیید صلاحیت های چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گفت: لیست نهایی از طریق هیئت نظارت به فرمانداری تهران ارسال شده و در حال کنترل نهایی است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه « آیا محسن هاشمی در این دوره تأیید صلاحیت شده است؟ » ، گفت: هاشمی تأیید صلاحیت نشده است.

شهرکی بیان داشت: نزدیک به ۱۷۰۰ نفر در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران تأیید شده اند که کدهای انتخاباتی آنها حداکثر تا فردا اعلام می شود.