به گزارش پارس نیوز، 

بهرام قاسمی با تبریک این انتخاب به آقای الحلبوسی، رئیس جدید مجلس عراق، اعضای پارلمان و مردم عراق افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره حامی دمکراسی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی عراق بوده و از تصمیمات نمایندگان منتخب مردم حمایت می‌کند و اعتقاد دارد انتخاب رئیس مجلس یک گام مهم و ضروری برای تشکیل دولت جدید عراق می‌باشد و امیدواریم به زودی شاهد انتخاب رئیس‌جمهور و نخست وزیر و فراهم شدن زمینه تشکیل دولت جدید و منتخب عراق باشیم.