به گزارش پارس نیوز، 

بنابر اعلام برخی منابع دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در حال تغییر یکی از اساتید داور جلسه دفاع حسین فریدون از رساله‌اش هستند تا این جلسه را هفته آینده برگزار کنند!

گفتنی است این داور که دانشکده در حال تغییر آن است مخالف رساله فریدون بوده است.