به گزارش پارس نیوز، 

محمد مهدی مفتح در خصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در نشست امروز مصارف عملکرد چهارماهه دریافت ها و پرداخت ها(منابع و مصارف) قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود: به همین منظور از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و اکرمی رئیس خزانه داری کل کشور دعوت شد تا گزارشی از عملکرد چهارماهه قانون بودجه ارائه کنند.

وی گفت ادامه داد: این گزارش ها نشانگر آن بود که درآمد کشور در طول چهارماهه ابتدای سال نسبت به سال گذشته رشد قابل قبولی داشته است، همچنین گزارشی از تخصیص اعتبارات به پروژه های تعریف شده در قانون بودجه ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه گفت: علت افزایش درآمد کشور افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت هر بشکه نفت است، در قانون بودجه هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده بود که به طور متوسط هر بشکه نفت در چهار ماهه نخست سال ۷۰ دلار به فروش رسیده که در نهایت به افزایش درآمد کشور به نسبت سال گذشته منجر شده است.