به گزارش پارس نیوز، 

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به شکایت این سازمان از بانک مرکزی به قوه قضاییه به اتهام معاونت در جرم مؤسسات مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین گفت: اخیراً مسئولان بانک مرکزی از ما به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند، در حالی که این اتهام زمانی به ما وارد است که ما نتوانیم ادعا‌های خود را درباره معاونت جرم بانک مرکزی را اثبات کنیم.

وی با تأکید بر این که سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارائه لایحه‌ای از خود در برابر این شکایت که در شعبه ۱۲ فرهنگ و رسانه مطرح است، دفاع خواهد کرد، در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت چند ماه به شکایت این سازمان رسیدگی نشده، اما به شکایت بانک مرکزی از این سازمان که مدت کمتری از آن می‌گذرد رسیدگی شده است، عنوان داشت: پرونده این ۲ شکایت در ۲ دادسرای متفاوت در حال رسیدگی است؛ شکایت ما از بانک مرکزی در شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و شکایت بانک مرکزی از ما در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است که با توجه به حجم پرونده‌های ارجاع‌شده به هر کدام ممکن است زمان رسیدگی به شکایت‌ها در هر یک متفاوت باشد، اما مهم این است که قوه قضائیه به شکایت ما رسیدگی کند.

توکلی در ادامه گفت: به‌طور طبیعی رسیدگی به شکایت بانک مرکزی از سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت باید پس از رسیدگی به شکایت این سازمان از بانک مرکزی باشد؛ چرا که اگر ما بتوانیم اتهامات خود را علیه این بانک ثابت کنیم، دیگر اتهام نشر اکاذیب علیه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت موضوعیت ندارد.

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان شاکی در شعبه ۳ دادسرای کارکنان دولت و به‌عنوان متهم در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شدیم و به‌زودی لایحه خود را جهت اثبات اینکه بانک مرکزی در ماجرای موسسات مالی مقصر است ارائه می‌کنیم.