به گزارش پارس نیوز، عربستان سعودی مدعی شد که قایق‌های ایرانی بارها به مرز دریایی عربستان تجاوز کرده‌اند و وارد مناطق ممنوع چاه‌ها و سکوهای نفتی شدند.

سعودی‌ها مدعی شدند که بر اساس توافق 24 اکتبر 1968 میلادی این مناطق جزو آب‌های عربستان به شمار می‌رود و ایران این توافق را نقض کرده است و از جمهوری اسلامی ایران خواستند که این نقض‌ها را متوقف کند.

عبدالله المعلمی نماینده دائم عربستان در سازمان ملل مدعی شد که علیرغم ارسال یادداشت اعتراضی به جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل سازمان ملل تجاوزهای مکرر قایق‌های ایرانی به آب‌های عربستان در خلیج (فارس) افزایش یافته است.

وی مدعی شد که در نتیجه تجاوز قایق‌های ایرانی در تاریخ 2016/11/17 و2016/6/16  و 2017/10/27 و 2017/12/21 ما این اقدامات را اتخاذ کردیم.

نماینده دائم عربستان در سازمان ملل مدعی شد که اگر هرگونه آسیب و ضرری در نتیجه این اقدامات به وجود آمد مسئولیت کامل آن بر عهده جمهوری اسلامی ایران است.

المعلمی ضمن تقدیر و تشکر از دبیرکل سازمان ملل از وی خواستار شد تا این یادداشت را به تمام کشورهای عضو ارسال کند و آن را به عنوان سند در سازمان ملل نگه دارد.