به گزارش پارس نیوز، «افسانه نادی پور» به عنوان دستیار وزیر امور خارجه در حقوق شهروندی منصوب شد.

افسانه نادی پور از جمله، سابقه معاونت اداره حقوق بشر و فعالیت در سفارتخانه های کشورمان در توکیو و لاهه (عضو هیات نمایندگی کشورمان نزد سازمان منع سلاح های شیمیایی) را در کارنامه کاری خود دارد.