به گزارش پارس نیوز، 

مشاور سیاسی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آقای روحانی هم در دوره اول و هم در دوره خود تغییر در کابینه به تأخیر انداخت و حتی در تعویض استانداران نیز به حداقل بسنده کرد.

غلامعلی رجایی مشاور سیاسی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرورت تغییر در کابینه اظهار داشت: معتقدم که برای این موضوع کمی دیر شده است و آقای روحانی باید زودتر این اقدام را صورت می‌داد.

وی با بیان اینکه اکنون کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد، گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام شرایط برای کشور ما کمی سخت‌تر شده است.

مشاور سیاسی مرحوم هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: آقای روحانی هم در دوره اول و هم در دوره خود تغییر در کابینه به تأخیر انداخت و حتی در تعویض استانداران نیز به حداقل بسنده کرد. بنابراین اگر قرار است تغییری صورت گیرد نباید به حداقل بسنده کرد.