به گزارش پارس نیوز، 

پروانه مافی درباره جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: مسائل مطرح شده در جلسه امروز محرمانه بود و قرار نیست منتشر شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا حوادث خرمشهر هم در جلسه امروز بررسی شد گفت: بله، نهادهای امنیتی و انتظامی گزارشات خود را در این خصوص ارائه دادند، نمایندگان هم سوالات خود درباره این اتفاق مطرح کردند.

نماینده مردم تهران در دهمین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار شد یک کارگروهی تا آخر هفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی تشکیل شود و این این کمیته به صورت مجزا با بررسی مشکلات پیشنهادات خود را هم ارائه دهد.