به گزارش پارس نیوز، 

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه شنبه در اظهاراتی در پارلمان اروپا درباره برجام گفت: یافتن راه حل هائی برای مسائل بانکی و مالی که به حفظ این توافق پس از خروج آمریکا از آن کمک می کند، چالش اصلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمار می رود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: موضوعات مذکور از هفته گذشته از طریق نشست های کارشناسی فشرده ای به صورت روزانه در تهران و بروکسل در جریان بوده است.

وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری درباره ازسرگیری برخی از فعالیت های هسته ای ذیل برجام نیز گفت که «این اقدامات در چارچوب توافق بوده؛ اما کمکی به اعتمادسازی نمی کند».